MÁY TẠO NƯỚC SẠCH HYDROGEN WASY PRO

    20.000.000,0

    Máy lọc nước công nghệ R.O được phát minh bởi nhà khoa học mỹ OIRRAJIN năm 1950. Công nghệ này đã lạo bỏ 99,7% chất rắn hòa tan trong nước , mang lại những giọt nước tinh khiết tuyệt đối đã làm thay đổi diện mạo cuộc sống của bao người trên thế giới .Tuy nhiên có một nhược điểm là tất cả khoáng chất đều bị lọc sạch.

    MÁY TẠO NƯỚC SẠCH HYDROGEN WASY PRO

    20.000.000,0

    Mã: 11 Danh mục: